Thiết bị cấp khí EJECTOR

mỗi trang
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 200/2 1.5kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 200/2 1.5kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DRO 200/2 Động cơ - Model động cơ: DRO 200/2 - Công suất: 1.5kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 18,470,000 vnd

18,470,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 150/2 1.1kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 150/2 1.1kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DRO 150/2 Động cơ - Model động cơ: DRO 150/2 - Công suất: 1.1kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 17,510,000 vnd

17,510,000 đ
MUA NGAY
ThiếtT bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 100/2 0.88kW

ThiếtT bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 100/2 0.88kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DRO100/2 Động cơ - Model động cơ: DRO 100/2 - Công suất: 0.88kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 16.050,000 vnd

16,050,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 200/2 1.5kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 200/2 1.5kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 200/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 200/2/G50H - Công suất: 1.5kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 19,010,000 vnd

19,010,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DGO100/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 100/2/G50H - Công suất: 0.88kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 16,430,000 vnd

16,430,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 150/2 1.1kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 150/2 1.1kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 150/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 150/2/G50H - Công suất: 1.1kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 17,960,000 vnd

17,960,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO100/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 100/2/G50H - Công suất: 0.88kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 16,430,000 vnd

16,430,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/4 0.63kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/4 0.63kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO100/4 Động cơ - Model động cơ: DGO 100/4/G50H - Công suất: 0.63kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 17,610,000 vnd

17,610,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 75/2 0.55kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 75/2 0.55kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 75/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 75/2/G50H - Công suất: 0.55kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2:14,140,000 vnd

14,140,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJEOR J-OXYCT 1 DGO 50/2 0.37kW

Thiết bị cấp khí EJEOR J-OXYCT 1 DGO 50/2 0.37kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 50/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 50/2/G50H - Công suất: 0.37kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 12,380,000 vnd

12,380,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 2000/4 16.4kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 2000/4 16.4kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 2000/4 Động cơ - Model động cơ: DRP 2000/4/150 - Công suất: 16.4kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 158,440,000 vnd Đơng giá 2: 171,020,000 vnd

158,440,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 1500/4 13.6kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 1500/4 13.6kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 1500/4 Động cơ - Model động cơ: SMP 1500/4/150 - Công suất: 13.6kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 178,070,000 vnd Đơn giá 2: 190,630,000 vnd

178,070,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SBP 1500/6 12.3kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SBP 1500/6 12.3kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) SBP 1500/6 Động cơ - Model động cơ: SBP 1500/6 - Công suất: 12.3kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 188,530,000 vnd Đơn giá 2: 203,680,000 vnd

188,530,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 1000/4 8.9kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 1000/4 8.9kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 1000/4 Động cơ - Model động cơ: DRP 1000/4/150 - Công suất: 8.9kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 117,290,000 vnd Đơn giá 2: 129,860,000 vnd

117,290,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 750/6 6.1kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 750/6 6.1kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 750/6 Động cơ - Model động cơ: SMP 750/6/200 - Công suất: 6.1kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 140,970,000 vnd Đơn giá 2: 156,120,000 vnd

104,970,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 750/4 6.5kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 750/4 6.5kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 750/4 Động cơ - Model động cơ: DRP 750/4/150 - Công suất: 6.5kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 109,380,000 vnd Đơn giá 2: 121,950,000 vnd

109,380,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 400/4 3kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 400/4 3kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 400/4 Động cơ - Model động cơ: MAN 400/4/80 - Công suất: 3kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 55mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 59,940,000 vnd Đơn giá 2: 65,040,000 vnd

59,940,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 300/4 2.2kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 300/4 2.2kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 300/4 Động cơ - Model động cơ: MAN 300/4/80 - Công suất: 2.2kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 55mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 57,550,000 vnd Đơn giá 2: 62,650,000 vnd

57,550,000 đ
MUA NGAY

BomChuyenDung.com (08)38306 334/ 301/ 302 / 322

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Thoại

Mr.Thoại - 08.38.306.322

Mr. Vĩ

Mr. Vĩ - 08.38.306.334

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 80
  • Hôm nay 564
  • Hôm qua 764
  • Trong tuần 3,270
  • Trong tháng 14,155
  • Tổng cộng 489,946

Chính sách bảo mật

Đối tác

Quãng cáo 2

Top

   (0)