Máy thổi khí

mỗi trang
MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU AERATOR 32TRN2.75

MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG KIỂU AERATOR 32TRN2.75

Máy được dùng để sục khí tạo oxy cho hồ cá, bể vi sinh, ao hồ, hệ thống xử lý nước thải...tất cả các nhu cầu cần đến sục khí

34,793,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 200/2 1.5kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 200/2 1.5kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DRO 200/2 Động cơ - Model động cơ: DRO 200/2 - Công suất: 1.5kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 18,470,000 vnd

18,470,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 150/2 1.1kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 150/2 1.1kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DRO 150/2 Động cơ - Model động cơ: DRO 150/2 - Công suất: 1.1kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 17,510,000 vnd

17,510,000 đ
MUA NGAY
ThiếtT bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 100/2 0.88kW

ThiếtT bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DRO 100/2 0.88kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DRO100/2 Động cơ - Model động cơ: DRO 100/2 - Công suất: 0.88kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 16.050,000 vnd

16,050,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 200/2 1.5kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 200/2 1.5kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 200/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 200/2/G50H - Công suất: 1.5kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 19,010,000 vnd

19,010,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model EJECTOR J-OXY 1 DGO100/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 100/2/G50H - Công suất: 0.88kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 16,430,000 vnd

16,430,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 150/2 1.1kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 150/2 1.1kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 150/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 150/2/G50H - Công suất: 1.1kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 17,960,000 vnd

17,960,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/2 0.88kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO100/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 100/2/G50H - Công suất: 0.88kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 16,430,000 vnd

16,430,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/4 0.63kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 100/4 0.63kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO100/4 Động cơ - Model động cơ: DGO 100/4/G50H - Công suất: 0.63kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 17,610,000 vnd

17,610,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 75/2 0.55kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1 DGO 75/2 0.55kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 75/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 75/2/G50H - Công suất: 0.55kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2:14,140,000 vnd

14,140,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJEOR J-OXYCT 1 DGO 50/2 0.37kW

Thiết bị cấp khí EJEOR J-OXYCT 1 DGO 50/2 0.37kW

Model EJECTOR J-OXY 1 DGO 50/2 Động cơ - Model động cơ: DGO 50/2/G50H - Công suất: 0.37kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 27mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 2: 12,380,000 vnd

12,380,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 2000/4 16.4kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 2000/4 16.4kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 2000/4 Động cơ - Model động cơ: DRP 2000/4/150 - Công suất: 16.4kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 158,440,000 vnd Đơng giá 2: 171,020,000 vnd

158,440,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 1500/4 13.6kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 1500/4 13.6kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 1500/4 Động cơ - Model động cơ: SMP 1500/4/150 - Công suất: 13.6kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 178,070,000 vnd Đơn giá 2: 190,630,000 vnd

178,070,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SBP 1500/6 12.3kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SBP 1500/6 12.3kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) SBP 1500/6 Động cơ - Model động cơ: SBP 1500/6 - Công suất: 12.3kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 188,530,000 vnd Đơn giá 2: 203,680,000 vnd

188,530,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 1000/4 8.9kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 1000/4 8.9kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 1000/4 Động cơ - Model động cơ: DRP 1000/4/150 - Công suất: 8.9kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 117,290,000 vnd Đơn giá 2: 129,860,000 vnd

117,290,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 750/6 6.1kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 750/6 6.1kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) SMP 750/6 Động cơ - Model động cơ: SMP 750/6/200 - Công suất: 6.1kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 140,970,000 vnd Đơn giá 2: 156,120,000 vnd

104,970,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 750/4 6.5kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 750/4 6.5kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35(50) DRP 750/4 Động cơ - Model động cơ: DRP 750/4/150 - Công suất: 6.5kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 95mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 109,380,000 vnd Đơn giá 2: 121,950,000 vnd

109,380,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 400/4 3kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 400/4 3kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 400/4 Động cơ - Model động cơ: MAN 400/4/80 - Công suất: 3kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 55mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 59,940,000 vnd Đơn giá 2: 65,040,000 vnd

59,940,000 đ
MUA NGAY
Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 300/4 2.2kW

Thiết bị cấp khí EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 300/4 2.2kW

Model EJECTOR J-OXY 1/35 MAN 300/4 Động cơ - Model động cơ: MAN 300/4/80 - Công suất: 2.2kW - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm làm bằng gang GJL- 250 Trục: inox AISI 420 Ejector - Đường kính màng: 55mm - Vật liệu: Thân: gang GJL-250 Đầu phân phối: Gang (Jetoxy 50) Hãng sản xuất Zenit Xuất xứ Ý Bảo hành 12 tháng Giá Đơn giá 1: 57,550,000 vnd Đơn giá 2: 62,650,000 vnd

57,550,000 đ
MUA NGAY
Bơm sục khí chìm EJ-5.10 1HP

Bơm sục khí chìm EJ-5.10 1HP

Bơm sục khí chìm EVAK EJ-5.10 1HP được Siêu Phong nhập khẩu trực tiếp từ hãng EVAK – Đài Loan nên đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành. Sản phẩm thường được sử dụng để tạo khí/sục khí oxy trong các bể chứa nước thải, hồ chứa nước, trong nông nghiệp, tưới tiêu.

8,100,000 đ
MUA NGAY

BomChuyenDung.com (08)38306 334/ 301/ 302 / 322

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Thoại

Mr.Thoại - 08.38.306.322

Mr. Vĩ

Mr. Vĩ - 08.38.306.334

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 51
  • Hôm nay 512
  • Hôm qua 862
  • Trong tuần 1,374
  • Trong tháng 18,798
  • Tổng cộng 494,589

Chính sách bảo mật

Đối tác

Quãng cáo 2

Top

   (0)