Máy bơm tăng áp biến tần

mỗi trang
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L203EA 1HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L203EA 1HP

Model PBI L203EA Công suất 0.75kW/1HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp tối đa 47 m Lưu lượng tối đa 33 – 100 lít/phút Áp lực (max) 2 bar Nhiệt độ nước tối đa < 800C Đường kính (DN) 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 18 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 19 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

21,553,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L205EA 1.5HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L205EA 1.5HP

Model PBI L205EA Công suất 1.1kW/1.5HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp tối đa 80 m Lưu lượng 33 – 100 lít/phút Áp lực (max) 4 bar Nhiệt độ nước tối đa < 800C Đường kính (DN) 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 18 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 19 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

24,922,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L303EA 1HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L303EA 1HP

Model PBI L303EA Công suất 0.75kW/1HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 39 m Hút sâu 6 m Lưu lượng (max) 80 lít/phút Áp lực (max) 2 bar Nhiệt độ nước tối đa <350C Đường kính (DN) 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 18 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 19 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

21,393,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L304EA 1.5HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L304EA 1.5HP

Model PBI L304EA Công suất 1.1kW/1.5HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 59 m Hút sâu 6 m Lưu lượng (max) 80 lít/phút Áp lực (max) 4 bar Nhiệt độ nước tối đa <350C Đường kính (DN) 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 18 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 19 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

22,462,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L402EA 1HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L402EA 1HP

Model PBI L402EA Công suất 0.75kW/1HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 30 m Lưu lượng 67 - 150 lít/phút Áp lực (max) 2 bar Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 30 - 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 19 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 20 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

21,446,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L403EA 1.5HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L403EA 1.5HP

Model PBI L403EA Công suất 1.1kW/1.5HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 46 m Lưu lượng 66 - 150 lít/phút Áp lực (max) 2 bar Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 30 - 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 23 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 24 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

22,462,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L404EA 2HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L404EA 2HP

Model PBI L404EA Công suất 1.5kW/2HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 62 m Lưu lượng 67 - 150 lít/phút Áp lực (max) 4 bar Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 30 - 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 23 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 24 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

26,581,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L405EA 1.85kW

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L405EA 1.85kW

Model PBI L405EA Công suất 1.85kW Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 80 m Lưu lượng 67 - 150 lít/phút Áp lực (max) 4 bar Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 30 - 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 22 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 23 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

26,794,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L603EA 1.5HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L603EA 1.5HP

Model PBI L603EA Công suất 1.1kW/1.5HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 34 m Hút sâu 6 m Lưu lượng (max) 150 lít/phút Áp lực (max) 2 bar Nhiệt độ nước tối đa <350C Đường kính (DN) 30 - 25 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 19 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 20 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

22,409,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L802EA 2HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L802EA 2HP

Model PBI L802EA Công suất 1.5kW/2HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 30 m Lưu lượng 133 - 267 lít/phút Áp lực (max) 2 bar Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 40 - 30 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 24 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 25 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

26,206,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L803EA 1.8kW

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI L803EA 1.8kW

Model PBI L803EA Công suất 1.8kW Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 48 m Lưu lượng 133 - 267 lít/phút Áp lực (max) 2 bar Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 40 - 30 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 460x310x570 mm Trọng lượng (máy) 24 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 25 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

26,741,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PUI S991A 2HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PUI S991A 2HP

Model PUI S991A Công suất 1.5kW/2HP Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 21 m Hút sâu 6 m Lưu lượng (max) 300 lít/phút Áp lực (max) 4 bar Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 40 - 30 mm Cấp độ bảo vệ IP 44 Kích thước (DxRxC) 480x300x520 mm Trọng lượng (máy) 23 Kg Trọng lượng (nguyên kiện) 24 Kg Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

29,468,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI LD402EA 1HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI LD402EA 1HP

Model PBI LD402EA Công suất 0.75kW/1HP (2 máy) Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 30 m Lưu lượng (max) 300 lít/phút Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 50 mm Số tầng cánh 2 Cấp độ bảo vệ IP 44 Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

71,131,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI LD403EA 1.5HP

Máy bơm tăng áp biến tần WILO PBI LD403EA 1.5HP

Model PBI LD403EA Công suất 1.1kW/1.5HP (2 máy) Điện áp 220V/1 pha/50Hz Cột áp (max) 46 m Lưu lượng (max) 300 lít/phút Nhiệt độ nước tối đa <800C Đường kính (DN) 50 mm Số tầng cánh 3 Cấp độ bảo vệ IP 44 Nhà sản xuất WILO – Đức Bảo hành 12 tháng

79,099,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tần Pentax CAMT 100/00 230/40-50 SD + EPIC (1HP)

Máy bơm tăng áp biến tần Pentax CAMT 100/00 230/40-50 SD + EPIC (1HP)

MODEL: CAMT 100/00 230/40-50 SD + EPIC Công suât: 1 HP ( 0.74Kw) Cột áp: 47-10 m Lưu lượng: 0.6-3.6 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 34-34 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 16.625,000 VNĐ

16,625,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tầng Pentax INOX 100/00 230/40-50 SD + EPIC (1HP)

Máy bơm tăng áp biến tầng Pentax INOX 100/00 230/40-50 SD + EPIC (1HP)

MODEL: INOX 100/00 230/40-50 SD + EPIC Công suât: 1 HP ( 0.74Kw) Cột áp: 50-21 m Lưu lượng: 0.6-3 m3/h Điện áp: 220V/1pha ĐK hút – xã: 34-34 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 16.625,000 VNĐ

16,625,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm tăng áp biến tầng Pentax CABT 200/00 230/40-50 SD + EPIC (2HP)

Máy bơm tăng áp biến tầng Pentax CABT 200/00 230/40-50 SD + EPIC (2HP)

MODEL: CABT 200/00 230/40-50 SD + EPIC Công suât: 2 HP ( 1.5 Kw) Cột áp: 56.5-34 m Lưu lượng: 1.2-6.6 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 34-34 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 17,575,000 VNĐ

17,575,000 đ
MUA NGAY

BomChuyenDung.com (08)38306 334/ 301/ 302 / 322

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Thoại

Mr.Thoại - 08.38.306.322

Mr. Vĩ

Mr. Vĩ - 08.38.306.334

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 27
  • Hôm nay 506
  • Hôm qua 764
  • Trong tuần 3,212
  • Trong tháng 14,097
  • Tổng cộng 489,888

Chính sách bảo mật

Đối tác

Quãng cáo 2

Top

   (0)