Máy bơm nước đẩy cao LEPONO

mỗi trang
Máy bơm nước đẩy cao XKSM 130 0.17HP

Máy bơm nước đẩy cao XKSM 130 0.17HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XKSM 130 125W được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

1,130,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XKSM 126 0.17HP

Máy bơm nước đẩy cao XKSM 126 0.17HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XKSM 126 0.17HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

910,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XKSM80-1 1HP

Máy bơm nước đẩy cao XKSM80-1 1HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XKSM80-1 1HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

1,330,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XKSM60-1 0.5HP

Máy bơm nước đẩy cao XKSM60-1 0.5HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XKSM60-1 0.5HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

740,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XKM80-1 1HP

Máy bơm nước đẩy cao XKM80-1 1HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XKM 80-1 1HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

1,220,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XKM60-1 0.5HP

Máy bơm nước đẩy cao XKM60-1 0.5HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XKM 60-1 0.5HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

690,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XKM50-1 0.3HP

Máy bơm nước đẩy cao XKM50-1 0.3HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XKM 50-1 0.3HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

560,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao 4XCM80 0.8HP

Máy bơm nước đẩy cao 4XCM80 0.8HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono 4XCM80 0.8HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

1,640,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao 5XCM100S 1.25HP

Máy bơm nước đẩy cao 5XCM100S 1.25HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono 5XCM100S 1.25HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

2,090,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao 4XCM100S 1HP

Máy bơm nước đẩy cao 4XCM100S 1HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono 4XCM100S 1HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

1,800,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao 2XCM32/200C 4HP

Máy bơm nước đẩy cao 2XCM32/200C 4HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono 2XCM32/200C 4HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

4,880,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao 2XCM25/160A 3HP

Máy bơm nước đẩy cao 2XCM25/160A 3HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono 2XCM25/160A 3HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

3,920,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao 2XCM25/140M 2HP

Máy bơm nước đẩy cao 2XCM25/140M 2HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono 2XCM25/140M 2HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

Hết hàng
Máy bơm nước đẩy cao 2XCM160-160 2HP

Máy bơm nước đẩy cao 2XCM160-160 2HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono 2XCM160-160 2HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

Hết hàng
Máy bơm nước đẩy cao XJWM 3CL 1.5HP

Máy bơm nước đẩy cao XJWM 3CL 1.5HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XJWM 3CL 1.5HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

2,420,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XJWM 3BL 2HP

Máy bơm nước đẩy cao XJWM 3BL 2HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XJWM 3BL 2HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

2,800,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XJWM 10M 1HP

Máy bơm nước đẩy cao XJWM 10M 1HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XJWM 10M 1HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

1,460,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XJWM /1C-E 0.5HP

Máy bơm nước đẩy cao XJWM /1C-E 0.5HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XJWM/1C-E 0.5HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

980,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm nước đẩy cao XJWM 15M 1.5HP

Máy bơm nước đẩy cao XJWM 15M 1.5HP

Là dòng máy bơm nước đẩy cao của hãng Lepono – Trung Quốc, máy bơm nước Lepono XJWM 15M 1.5HP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của người dùng với thiết kế thông minh, độ bền cao và an toàn trong quá trình sử dụng. Máy thích hợp nhất cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như (máy giặt, vòi sen, vòi rửa,…)

Hết hàng

BomChuyenDung.com (08)38306 334/ 301/ 302 / 322

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Thoại

Mr.Thoại - 08.38.306.322

Mr. Vĩ

Mr. Vĩ - 08.38.306.334

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 90
  • Hôm nay 581
  • Hôm qua 764
  • Trong tuần 3,287
  • Trong tháng 14,172
  • Tổng cộng 489,963

Chính sách bảo mật

Đối tác

Quãng cáo 2

Top

   (0)