Máy bơm ly tâm trục đứng EBARA

mỗi trang
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EVM 3 4N5/0.55

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EVM 3 4N5/0.55

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG NHIỀU TẦNG CÁNH EVM 3 4N5/0.55

19,603,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 15F5/5.5 7.5HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 15F5/5.5 7.5HP

Mode: EVM 10 15F5/5.5 Công Suất: 5.5 kW / 7.5 HP Lưu Lượng (lít/phút) 75 - 250 Cột Áp (m): 162 - 69 Đường kính Hút - Xã: 49 - 49 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 74,709,000vnđ

74,709,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 11N5/4.0 5.5HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 11N5/4.0 5.5HP

Mode: EVM 10 11N5/4.0 Công Suất: 4 kW / 5.5 HP Lưu Lượng (lít/phút) 75 - 250 Cột Áp (m): 116 - 43 Đường kính Hút - Xã: 49 - 49 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 50,855,000vnđ

50,855,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 16F5/7.5 10HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 16F5/7.5 10HP

Mode: EVM 10 16F5/7.5 Công Suất: 7.5 kW / 10 HP Lưu Lượng (lít/phút) 75 - 250 Cột Áp (m): 173 - 73.5 Đường kính Hút - Xã: 49 - 49 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 77,000,000vnđ

77,000,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 20F5/7.5 10HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 10 20F5/7.5 10HP

Mode: EVM 10 20F5/7.5 Công Suất: 7.5 kW / 10 HP Lưu Lượng (lít/phút) 75 - 250 Cột Áp (m): 216 - 92 Đường kính Hút - Xã: 49 - 49 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 79,000,000vnđ

79,000,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 5F5/5.5 7.5HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 5F5/5.5 7.5HP

Mode: EVM 18 5F5/5.5 Công Suất: 5.5 kW / 7.5 HP Lưu Lượng (lít/phút) 130 - 400 Cột Áp (m): 92 - 34 Đường kính Hút - Xã: 60 - 60 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 53,608,000vnđ

53,608,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 7F5/7.5 10HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 7F5/7.5 10HP

Mode: EVM 18 7F5/7.5 Công Suất: 7.5 kW / 10 HP Lưu Lượng (lít/phút) 130 - 400 Cột Áp (m): 108 - 40.5 Đường kính Hút - Xã: 60 - 60 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 60,990,000vnđ

60,990,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 6F5/5.5 7.5HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 6F5/5.5 7.5HP

Mode: EVM 18 6F5/5.5 Công Suất: 5.5 kW / 7.5 HP Lưu Lượng (lít/phút) 130 - 400 Cột Áp (m): 92 - 34 Đường kính Hút - Xã: 60 - 60 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 55,295,000vnđ

55,295,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 6F5/5.5 7.5HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 6F5/5.5 7.5HP

Mode: EVM 18 6F5/5.5 Công Suất: 5.5 kW / 7.5 HP Lưu Lượng (lít/phút) 130 - 400 Cột Áp (m): 92 - 34 Đường kính Hút - Xã: 60 - 60 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 55,295,000vnđ

55,295,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 8F5/7.5 10HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 8F5/7.5 10HP

Mode: EVM 18 8F5/7.5 Công Suất: 7.5 kW / 10 HP Lưu Lượng (lít/phút) 130 - 400 Cột Áp (m): 123 - 46.5 Đường kính Hút - Xã: 60 - 60 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 62,440,000vnđ

62,440,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 12F5/11 15HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 18 12F5/11 15HP

Mode: EVM 18 12F5/11 Công Suất: 11 kW / 15 HP Lưu Lượng (lít/phút) 130 - 400 Cột Áp (m): 189 - 83 Đường kính Hút - Xã: 60 - 60 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 82,592,000vnđ

82,592,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 45 4-0F5/15 20HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVM 45 4-0F5/15 20HP

Mode: EVM 45 4-0F5/15 Công Suất: 15 kW / 20 HP Lưu Lượng (lít/phút) 350 1000 Cột Áp (m): 103 - 60.5 Đường kính Hút - Xã: 60 - 60 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 148,141,000vnđ

148,141,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVMG 60 6F/15 20HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng Nhiều Tầng Cánh Ebara EVMG 60 6F/15 20HP

Mode: EVM 60 6F/15 Công Suất: 15 kW / 20 HP Lưu Lượng (lít/phút) 400 - 1200 Cột Áp (m): 83.5 - 41 Đường kính Hút - Xã: 114 - 114 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/120 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 120,588,000vnđ

120,588,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng 1 Tầng Cánh Ebara LPS 40/75 1HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng 1 Tầng Cánh Ebara LPS 40/75 1HP

Mode: LPS 40/75 Công Suất: 0.75 kW / 1 HP Lưu Lượng (lít/phút) 70 - 250 Cột Áp (m): 16.6 - 10.1 Đường kính Hút - Xã: 49 - 49 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/100 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 15,773,000vnđ

15,773,000 đ
MUA NGAY
Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng 1 Tầng Cánh Ebara LPS 50/150 2HP

Máy Bơm Ly Tâm Trục Đứng 1 Tầng Cánh Ebara LPS 50/150 2HP

Mode: LPS 50/150 Công Suất: 1.5 kW / 2 HP Lưu Lượng (lít/phút) 120 - 400 Cột Áp (m): 19.8 - 13.7 Đường kính Hút - Xã: 49 - 49 Nguồn / Nhiệt độ bơm được (V/oC): 380/100 Hãng Sản Xuất: EBARA Xuất Xứ: Italia Bảo Hành: 12 tháng Giá (đã bao gồm VAT): 20,406,000vnđ

20,406,000 đ
MUA NGAY

BomChuyenDung.com (08)38306 334/ 301/ 302 / 322

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Thoại

Mr.Thoại - 08.38.306.322

Mr. Vĩ

Mr. Vĩ - 08.38.306.334

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 27
  • Hôm nay 404
  • Hôm qua 862
  • Trong tuần 1,266
  • Trong tháng 18,690
  • Tổng cộng 494,481

Chính sách bảo mật

Đối tác

Quãng cáo 2

Top

   (0)