Máy bơm ly tâm trục đứng đầu gang

mỗi trang
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVA 4/7.5 (10HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVA 4/7.5 (10HP)

MODEL: MSVA 4/7.5 Công suât (HP/Kw): 10/7.5 Cột áp H(m): 111.6-49.7 Lưu lượng (m3/h): 6-27 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 155 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 59,138,000 VNĐ

59,138,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVA 6/11 (15HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVA 6/11 (15HP)

MODEL: MSVA 6/11 Công suât (HP/Kw): 15/11 Cột áp H(m): 167.2-84.7 Lưu lượng (m3/h): 6-24 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 189 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 64,144,000 VNĐ

64,144,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVA 8/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVA 8/15 (20HP)

MODEL: MSVA 8/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 227.2-118.4 Lưu lượng (m3/h): 6-24 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 259 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 88,778,000 VNĐ

88,778,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 3/11 (15HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 3/11 (15HP)

MODEL: MSVB 3/11 Công suât (HP/Kw): 15/11 Cột áp H(m): 111.6-57.8 Lưu lượng (m3/h): 12-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 160 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 59,565,000 VNĐ

59,565,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 4/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 4/15 (20HP)

MODEL: MSVB 4/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 146.5-81.8 Lưu lượng (m3/h): 12-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 192 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 78,328,000 VNĐ

78,328,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 5/18.5 (25HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 5/18.5 (25HP)

MODEL: MSVB 5/18.5 Công suât (HP/Kw): 25/18.5 Cột áp H(m): 181-102 Lưu lượng (m3/h): 12-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 219 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 91,438,000 VNĐ

91,438,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 6/22 (30HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVB 6/22 (30HP)

MODEL: MSVB 6/22 Công suât (HP/Kw): 30/22 Cột áp H(m): 214.6-120.2 Lưu lượng (m3/h): 12-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 238 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 100,254,000 VNĐ

100,254,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 2R1/11 (15HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 2R1/11 (15HP)

MODEL: MSVC 2R1/11 Công suât (HP/Kw): 15/11 Cột áp H(m): 76.8-40.4 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 175 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 57,637,000 VNĐ

57,637,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 3R/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 3R/15 (20HP)

MODEL: MSVC 3R/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 109-50.6 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 208 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 80,323,000 VNĐ

80,323,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 3/18.5 (25HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 3/18.5 (25HP)

MODEL: MSVC 3/18.5 Công suât (HP/Kw): 25/18.5 Cột áp H(m): 126-63.8 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 227 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 91,200,000 VNĐ

91,200,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 4R1/22 (30HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 4R1/22 (30HP)

MODEL: MSVC 4R1/22 Công suât (HP/Kw): 30/22 Cột áp H(m): 157.5-79.3 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 247 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 103,436,000 VNĐ

103,436,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 2/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 2/15 (20HP)

MODEL: MSVD 2/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 78-38.4 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 175 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 74,813,000 VNĐ

74,813,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 3R/18.5 (25HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 3R/18.5 (25HP)

MODEL: MSVD 3R/18.5 Công suât (HP/Kw): 25/18.5 Cột áp H(m): 101.5-44.7 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 208 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 91,200,000 VNĐ

91,200,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 3/22 (30HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 3/22 (30HP)

MODEL: MSVD 3/22 Công suât (HP/Kw): 30/22 Cột áp H(m): 116-56.1 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 227 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 99,750,000 VNĐ

99,750,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 4/30 (40HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVD 4/30 (40HP)

MODEL: MSVD 4/30 Công suât (HP/Kw): 40/30 Cột áp H(m): 152-73.2 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 247 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 150,100,000 VNĐ

150,100,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 5/30 (40HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 5/30 (40HP)

MODEL: MSVC 5/30 Công suât (HP/Kw): 40/30 Cột áp H(m): 208.5-111.3 Lưu lượng (m3/h): 24-60 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 330 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 136,325,000 VNĐ

136,325,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 6/37 (50HP)

Máy bơm ly tâm trục đứng gang Pentax MSVC 6/37 (50HP)

MODEL: MSVC 6/37 Công suât (HP/Kw): 50/37 Cột áp H(m): 252-134.8 Lưu lượng (m3/h): 24-60 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 369 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 155,325,000 VNĐ

155,325,000 đ
MUA NGAY

BomChuyenDung.com (08)38306 334/ 301/ 302 / 322

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Thoại

Mr.Thoại - 08.38.306.322

Mr. Vĩ

Mr. Vĩ - 08.38.306.334

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 12
  • Hôm nay 388
  • Hôm qua 862
  • Trong tuần 1,250
  • Trong tháng 18,674
  • Tổng cộng 494,465

Chính sách bảo mật

Đối tác

Quãng cáo 2

Top

   (0)