Bơm ly tâm trục ngang đầu gang PENTAX - Ý

mỗi trang
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CH 300 (3HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CH 300 (3HP)

MODEL: CH 300 Công suât: 3 HP (2.2 Kw) Cột áp: 32-13.5 m Lưu lượng: 6-30 m3/h Điện áp: 220V/1pha ĐK hút – xã: 60-60 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 10,840,000 VNĐ

10,840,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 300 (3HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 300 (3HP)

MODEL: CHT 300 Công suât: 3 HP (2.2 Kw) Cột áp: 32-13.5 m Lưu lượng: 6-30 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 60-60 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 11,529,000 VNĐ

11,529,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 400 (4HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 400 (4HP)

MODEL: CHT 400 Công suât: 4 HP (3 Kw) Cột áp: 31.6-12.3 m Lưu lượng: 6-42 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 90-60 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 12,160,000 VNĐ

12,160,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 550 (5.5HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 550 (5.5HP)

MODEL: CHT 550 Công suât: 5.5 HP (4 Kw) Cột áp: 37-19 m Lưu lượng: 6-42 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 90-60 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 13,918,000 VNĐ

13,918,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CS 200/3 (2HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CS 200/3 (2HP)

MODEL: CS 200/3 Công suât: 2 HP (1.5 Kw) Cột áp: 14.2-7.8 m Lưu lượng: 15-48 m3/h Điện áp: 220V/1pha ĐK hút – xã: 90-90 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 9,263,000 VNĐ

9,263,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 200/3 (2HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 200/3 (2HP)

MODEL: CST 200/3 Công suât: 2 HP (1.5 Kw) Cột áp: 14.2-7.8 m Lưu lượng: 15-48 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 90-90 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 9,263,000 VNĐ

9,263,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CS 300/3 (3HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CS 300/3 (3HP)

MODEL: CS 300/3 Công suât: 3 HP (2.2 Kw) Cột áp: 17.5-7.5 m Lưu lượng: 15-60 m3/h Điện áp: 220V/1pha ĐK hút – xã: 90-90 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 12,018,000 VNĐ

12,018,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 300/3 (3HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 300/3 (3HP)

MODEL: CST 300/3 Công suât: 3 HP (2.2 Kw) Cột áp: 17.5-7.5 m Lưu lượng: 15-60 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 90-90 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 11,156,000 VNĐ

11,156,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 400/3 (4HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 400/3 (4HP)

MODEL: CST 400/3 Công suât: 4 HP (3 Kw) Cột áp: 21.5-13.5 m Lưu lượng: 15-60 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 90-90 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 11,601,000 VNĐ

11,601,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 550/4 (5.5HP)

Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 550/4 (5.5HP)

MODEL: CST 550/4 Công suât: 5.5 HP (4 Kw) Cột áp: 17.3-10 m Lưu lượng: 36-96 m3/h Điện áp: 380V/3pha ĐK hút – xã: 90-90 mm Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 12,955,000 VNĐ

12,955,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHA 4/7.5 (10HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHA 4/7.5 (10HP)

MODEL: MSHA 4/7.5 Công suât (HP/Kw): 10/7.5 Cột áp H(m): 111.6-49.7 Lưu lượng (m3/h): 6-27 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 156 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 58,663,000 VNĐ

58,663,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHA 6/11 (15HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHA 6/11 (15HP)

MODEL: MSHA 6/11 Công suât (HP/Kw): 15/11 Cột áp H(m): 167.2-84.7 Lưu lượng (m3/h): 6-27 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 190 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 62,938,000 VNĐ

62,938,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHA 8/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHA 8/15 (20HP)

MODEL: MSHA 8/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 227.2-118.4 Lưu lượng (m3/h): 6-24 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 259 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 87,828,000 VNĐ

87,828,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 3/11 (15HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 3/11 (15HP)

MODEL: MSHB 3/11 Công suât (HP/Kw): 15/11 Cột áp H(m): 111.6-57.8 Lưu lượng (m3/h): 12-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 161 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 58,805,000 VNĐ

58,805,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 4/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 4/15 (20HP)

MODEL: MSHB 4/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 146.5-81.8 Lưu lượng (m3/h): 12-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 220 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 77,378,000 VNĐ

77,378,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 6/22 (30HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 6/22 (30HP)

MODEL: MSHB 6/22 Công suât (HP/Kw): 30/22 Cột áp H(m): 214.6-120.2 Lưu lượng (m3/h): 12-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 262 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 99,304,000 VNĐ

99,304,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 2R1/11 (15HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 2R1/11 (15HP)

MODEL: MSHC 2R1/11 Công suât (HP/Kw): 15/11 Cột áp H(m): 76.8-40.4 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 177 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 57,000,000 VNĐ

57,000,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 3R/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHB 3R/15 (20HP)

MODEL: MSHC 3R/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 109-50.6 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 211 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 79,373,000 VNĐ

79,373,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 3/18.5 (25HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 3/18.5 (25HP)

MODEL: MShC 3/18.5 Công suât (HP/Kw): 25/18.5 Cột áp H(m): 126-63.8 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 248 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 90,773,000 VNĐ

90,773,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 4R1/22 (30HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 4R1/22 (30HP)

MODEL: MSHC 4R1/22 Công suât (HP/Kw): 30/22 Cột áp H(m): 157.5-79.3 Lưu lượng (m3/h): 24-57 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 271 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 102,486,000 VNĐ

102,486,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 2/15 (20HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 2/15 (20HP)

MODEL: MSHD 2/15 Công suât (HP/Kw): 20/15 Cột áp H(m): 78-38.4 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 201 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 73,150,000 VNĐ

73,150,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 3R/18.5 (25HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 3R/18.5 (25HP)

MODEL: MSHD 3R/18.5 Công suât (HP/Kw): 25/18.5 Cột áp H(m): 101.5-44.7 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 230 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 90,773,000 VNĐ

90,773,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 3/22 (30HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHD 3/22 (30HP)

MODEL: MSHD 3/22 Công suât (HP/Kw): 30/22 Cột áp H(m): 116-56.1 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 241 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 99,608,000 VNĐ

99,608,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSVD 5/37 (50HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSVD 5/37 (50HP)

MODEL: MSVD 5/37 Công suât (HP/Kw): 50/37 Cột áp H(m): 188-90.9 Lưu lượng (m3/h): 36-90 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 363 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 159,600,000 VNĐ

159,600,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 5/30 (40HP)

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax MSHC 5/30 (40HP)

MODEL: MSHC 5/30 Công suât (HP/Kw): 40/30 Cột áp H(m): 208.5-111.3 Lưu lượng (m3/h): 24-60 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-60 Nhiệt độ tối đa: <900C Trọng lương (Kg): 333 Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Cánh bơm: Đồng Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa VAT 10%): 135,850,000 VNĐ

135,850,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-160B 3HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-160B 3HP

MODEL: CM 32-160B Công suât (HP): 3 Cột áp H(m): 28.5-14.8 Lưu lượng (m3/h): 6-24 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-42 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 12,113,000 VNĐ

12,113,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-160A 4HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-160A 4HP

MODEL: CM 32-160A Công suât (HP): 4 Cột áp H(m): 36.4-22.3 Lưu lượng (m3/h): 6-27 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-42 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 12,913,000 VNĐ

12,913,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-200A 10HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-200A 10HP

MODEL: CM 32-200A Công suât (HP): 10 Cột áp H(m): 60.5-38.5 Lưu lượng (m3/h): 6-36 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-42 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 20,425,000 VNĐ

20,425,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-200C 5.5HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-200C 5.5HP

MODEL: CM 32-200C Công suât (HP): 5.5 Cột áp H(m): 40-27 Lưu lượng (m3/h): 6-36 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-42 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 16,371,000 VNĐ

16,371,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-250B 15HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 32-250B 15HP

MODEL: CM 32-250B Công suât (HP): 15 Cột áp H(m): 81-66.5 Lưu lượng (m3/h): 7.5-30 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 60-42 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 26,268,000 VNĐ

26,268,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-160A 5.5HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-160A 5.5HP

MODEL: CM 40-160A Công suât (HP): 5.5 Cột áp H(m): 35.6-25.4 Lưu lượng (m3/h): 9-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 14,060,000 VNĐ

14,060,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-160B 4HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-160B 4HP

MODEL: CM 40-160B Công suât (HP): 4 Cột áp H(m): 30.1-21 Lưu lượng (m3/h): 9-36 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 15,339,000 VNĐ

15,339,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-200B 7.5HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-200B 7.5HP

MODEL: CM 40-200B Công suât (HP): 47.5 Cột áp H(m): 44.9-27.9 Lưu lượng (m3/h): 9-39 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 19,618,000 VNĐ

19,618,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-200A 10HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-200A 10HP

MODEL: CM 40-200A Công suât (HP): 10 Cột áp H(m): 57.7-40.3 Lưu lượng (m3/h): 9-42 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 20,568,000 VNĐ

20,568,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-250B 15HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-250B 15HP

MODEL: CM 40-250B Công suât (HP): 15 Cột áp H(m): 74.6-58 Lưu lượng (m3/h): 9-42 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 26,410,000 VNĐ

26,410,000 đ
MUA NGAY
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-250A 20HP

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Pentax CM 40-250A 20HP

MODEL: CM 40-250A Công suât (HP): 20 Cột áp H(m): 90.4-76 Lưu lượng (m3/h): 9-42 Điện áp (V/pha): 380/3 ĐK hút – xã (mm): 76-49 Nhiệt độ tối đa: <900C Thân bơm: Gang Trục bơm: Motor: Buồng bơm: Hãng sản xuất: PENTAX Xuất xứ: Italia Giá (chưa bao gồm VAT 10%): 41,468,000 VNĐ

41,468,000 đ
MUA NGAY

BomChuyenDung.com (08)38306 334/ 301/ 302 / 322

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Thoại

Mr.Thoại - 08.38.306.322

Mr. Vĩ

Mr. Vĩ - 08.38.306.334

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 25
  • Hôm nay 504
  • Hôm qua 764
  • Trong tuần 3,210
  • Trong tháng 14,095
  • Tổng cộng 489,886

Chính sách bảo mật

Đối tác

Quãng cáo 2

Top

   (0)